Beatyfikacja Rodziny Ulmów w Markowej

Urząd Województwa Podkarpackiego

 

 

10 września 2023 roku miała miejsce uroczysta beatyfikacja Rodziny Ulmów z Markowej – rodziny która podczas II Wojny Światowej została zamordowana przez nazistów za ukrywanie Żydów. Wydarzenie odbyło się w malowniczej wsi Markowa na Podkarpaciu i zgromadziło blisko 42 tysiące uczestników, w tym najwyższych rangą przedstawicieli państwowych i duchowieństwa. Jako agencja odpowiedzialni byliśmy za logistykę i budowę infrastruktury potrzebnej do organizacji tego typu wydarzenia.

WYZWANIA

Logistyka terenu

Koordynacja interesów trzech stron:

Bezpieczeństwo uczestników:

Logistyka VIP:

 

 • Konwersja obszaru rolnego i boiska sportowego na odpowiednie miejsce dla masowego zgromadzenia religijnego
 • Zapewnienie dostępu do wody pitnej, toalet, miejsc odpoczynku i innych udogodnień dla uczestników.
 • Stworzenie sceny centralnej i systemu nagłośnienia dostosowanego do otwartego terenu.
 • Zagospodarowanie miejsc parkingowych dla uczestników oraz dostosowanie dojść dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Współpraca z kościołem w kwestiach liturgii, ceremonii i wszelkich wymogów związanych z uroczystością religijną.
 • Komunikacja z urzędami i jednostkami kontroli w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń, koordynacji zabezpieczenia sanitarnego (sanepid) oraz zarządzania kryzysowego.
 • Efektywna współpraca z podwykonawcami

 • Opracowanie planu ewakuacyjnego i zarządzania kryzysowego, uwzględniającego różne scenariusze. Przebieg wydarzeń plenerowych jest uzależniony od pogody. Beatyfikacja odbywała się w słoneczny i gorący dzień. Naszym celem prymarnym było zapewnienie ewentualnej szybkiej pomocy pielgrzymom w razie zasłabnięć. 
 • Współpraca z służbami porządkowymi i medycznymi w celu zapewnienia szybkiej reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych.
 • Koordynacja działań z odpowiednimi organami, takimi jak straż pożarna, policja i służby medyczne.

 • Planowanie i zorganizowanie obsługi dla przedstawicieli najwyższych rangą, w tym dostarczenie specjalnych stref dla VIP-ów. Koordynacja 4 stref kancelarii. 
 • Współpraca z SOP w zakresie zabezpieczenia wydarzenia wydarzenia na którym obecni są najwyżsi rangą politycy.

PLANOWANIE WYDARZENIA

Ekipa produkcyjna liczyła 1200 osób z prawie 20 firm.

Aram – multimedia

Stage Light Artur Tokarz – budowa konstrukcji

Audiotech – realizacja dźwięku

BSC – tłumaczenia symultaniczne – technika

Elmar – prąd, agregaty

Emergency 24 – zabezpieczenie medyczne

Event Light – oświetlenie

Fundacja 4moza – Piotr Makuch – asysta bezpieczeństwa

Hektor – ochrona wydarzenia

Łukasz Kozak, Łukasz Chudy – foto

HOBBiT Piotr Krasnowolski – tłumaczenia

Event Production – scenografia 

One Light Studio – video

Paweł Przygoda – oznakowanie terenu

Silna Wola – hale namiotowe