Organizacja eventów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów jest ochrona środowiska naturalnego. Miarą sukcesu naszej agencji eventowej jest organizacja niepowtarzalnych, autorskich eventów, a jednocześnie realizacja ważnej misji, jaką jest ograniczenie szkodliwego wpływu na klimat i planetę. Chcemy, aby nasze przedsięwzięcia były zgodne z ideą ESG oraz celami zrównoważonego wpływu na otoczenie.

Czym są eventy ESG?

Jednym z najnowocześniejszych, a zarazem najważniejszych trendów w tzw. przemyśle spotkań jest organizacja wydarzeń o zrównoważonym wpływie na otoczenie. Wydarzenia w duchu EGS, z uwagi na przykładanie uwagi do propagowania zachowań pro-ekologicznych, znane są też jako eventy eco czy też zielone eventy. To imprezy powstające przy m.in. zastosowaniu rozwiązań mających na celu ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko. Angażowanie się w takie wydarzenia pozwala firmom kształtować pozytywny obraz jako społecznie zaangażowanych i ekologicznie świadomych, co wpływa korzystnie na postrzeganie ich przez klientów i pracowników.

Skrót ESG pochodzi od angielskich słów: „Environmental”, „Social” i „Corporate Governance” i oznacza dosłownie środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Pojęcie to należy rozumieć jako integralną część podejścia nowoczesnych agencji eventowych, które uwzględnia zarówno środowiskowe aspekty organizacji wydarzeń, jak i społeczną odpowiedzialność przemysłu spotkań we wszystkich działaniach i relacjach.

Jakie są cele eventów zrównoważonych i jak je skutecznie osiągnąć?

Celem organizacji społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych wydarzeń w duchu ESG jest zwracanie uwagi na konieczność troski o środowisko naturalne. Do podstawowych zasad organizacji eventów zrównoważonych należą te zmierzające do redukcji śladu węgłowego. Może to być dokonywane na przykład przez:

 • ograniczenie produkcji odpadów, 
 • wykorzystanie surowców wtórnych i produktów pozyskiwanych w ramach recyklingu,
 • zachęcanie uczestników do korzystania z kubków i talerzy wielokrotnego użytku,
 • tworzenie scenografii z materiałów nadających się do ponownego użycia czy też z żywych roślin, 
 • ponowne wykorzystanie sprzętu i infrastruktury,
 • udostępnianie materiałów takich jak katalogi czy broszury dla uczestników w wersji elektronicznej, nie papierowej,
 • zachęcanie uczestników do korzystania z transportu publicznego lub rowerów w związku z dojazdem na event,
 • zapewnianie gościom posiłków przygotowanych ze zdrowych, naturalnych i regionalnych produktów nabywanych u miejscowych dostawców,
 • ograniczenie zużycia energii, wody, papieru i tworzyw sztucznych oraz produkcji odpadów zarówno w trakcie imprezy, jak i podczas jej przygotowania oraz po jej zakończeniu.
 • organizacja eventów w obiektach dbających o ochronę środowiska,
 • ograniczenie łańcucha dostaw produktów i usług przez współpracę z lokalnymi firmami,
 • w przypadku organizacji konferencji ESG, spotkań integracyjnych czy innych eventów firmowych, zapewnienie uczestnikom atrakcji wpisujących się w trend ekologicznych imprez, np. wycieczek do rezerwatów, wypraw rowerowych, itp.,

3 filary organizacji wydarzeń w duchu ESG

 

Jesteśmy doświadczoną eventową, która specjalizuje się w kreacji oraz organizacji wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie całej Polski. Naszą specjalnością jest tworzenie unikalnych projektów, dostosowanych do konceptu, budżetu oraz wymagań Klienta.
Uważamy, że organizacja uroczystości, targów, konferencji ESG czy wszelkich innych eventów jest doskonałą okazją do uwzględnienia oraz implementacji zrównoważonych praktyk. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że idea ESG nie ogranicza się tylko i wyłącznie do środowiska naturalnego – chociaż akurat ten aspekt w przypadku naszej branży jest najłatwiejszy do spełnienia.
Do organizacji zrównoważonych eventów podchodzimy więc na wszystkich poziomach, wynikających z koncepcji ESG.

Environmental – wydarzenia z poszanowaniem środowiska naturalnego

Na przestrzeni ostatnich laty widać coraz mocniejszy trend do wdrażania zrównoważonych praktyk w obrębie dotyczącym środowiska i zasobów naturalnych. Nadal przed nami wiele do zrobienia, ale cieszymy się, że tendencja jest widoczna zarówno w obszarze prywatnym, jak i przestrzeni publicznej i firmowej.

Jako agencja eventowa działająca w duchu CSR/ESG sami staramy się wprowadzać rozwiązania zrównoważone już na etapie koncepcji i ofertowania. Nasi Klienci mogą też liczyć na nasze doradztwo i połączenie działań zrównoważonych z funkcjonalnymi. W zależności od wydarzenia, jego wielkości, miejsca czy charakteru mogą one być bardzo różne, a wśród nich na przykład:

 • zachętę do korzystania z transportu publicznego lub zbiorowego,
 • używanie materiałów biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku, 
 • możliwość segregacji odpadów przez uczestników,
 • urządzenia, instalacje i praktyki zachęcające i umożliwiające ograniczania zużycia energii i wody, w tym uwzględnienie naturalnego oświetlenia, 
 • wykorzystanie energii odnawialnej, od fotowoltaiki po szarą wodę,
 • w obrębie cateringu stawianie na krótkie łańcuchy dostaw, racjonalizację wolumenu zamówień i minimalizację strat żywności, w tym współpracę z bankami żywności i instytucjami prowadzącymi jadłodajnie i jadłodzielnie,
 • digitalizację materiałów reklamowych, informacyjnych, szkoleniowych, a częściowo także gift-packów,
 • oraz wiele innych.

Dodajmy, że wśród naszych, świadomych, Klientów oczekiwania obecności działań z zakresu zrównoważonego rozwoju staje się standardem. Często nie rozmawiamy więc, czy powinny one być uwzględnione w ofercie, ale jakie konkretnie.

Social Responsibility – eventy uwzględniające odpowiedzialność społeczną

Podejmując się organizacji wydarzenia, czy to w formie stacjonarnej, czy on-line,  nie możemy zapomnieć o umieszczeniu go w szerszym kontekście, na jaki składają się relacje z otoczeniem i interesariuszami.

>Social Responsibility wymaga od nas pochylenia się między innymi nad takimi kwestiami, jak:

 • etyczna i przejrzysta komunikacja o wydarzeniu, jego celach i implikacjach,
 • wybór firm współpracujących, sponsorów, mecenasów, partnerów medialnych, w czasie którego warto uwzględnić stopień ich zaangażowania w idee przyświecające ESG,
 • zapewnienie odpowiednich i godnych warunków pracy osobom zatrudnionym i współpracującym firmom,
 • inkluzywność i możliwość reprezentowania różnorodności, w stopniu odpowiadającym uwarunkowaniom danej organizacji i wydarzenia,
 • dostępność cyfrowa, na którą składa się między innymi audiodeskrypcja, napisy, ciągi komunikacyjne przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Dobrym sposobem na wprowadzanie czynnika odpowiedzialności społecznej do organizowania eventów i wydarzeń jest również zaangażowanie organizacji i firm lokalnych, a także – w określonych okolicznościach – wolontariatu. Często istnieje możliwość połączenia tych aspektów, by przy okazji wydarzenia zrobić także „coś dobrego” dla społeczności lokalnej – np. zaangażować w akcję pro-ekologiczną. Pamiętamy też, że hasła przewodnie części wydarzeń z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w celu edukacji i zwiększania świadomości społecznej. Zarówno na poziomie pracowników organizatora, gości, uczestników, jak i społeczności lokalnych czy wręcz na skalę krajową.

Corporate Governance – wydarzenia, pokazujące ład korporacyjny w firmie

Ład korporacyjny to zbiór zasad, procesów czy zwyczajów, którymi rządzi się dana organizacja. Jeżeli jest ona organizatorem eventu, może to wykorzystać, by promować swoje praktyki. Może to być dokonywane wprost, np. poprzez poświęcenie w tym celu jakiejś części lub przestrzeni wydarzenia. Dobrym rozwiązaniem może być też promowanie ładu korporacyjnego niejako mimochodem – wszak to jego efektem będzie obecność i jakość określonych rozwiązań i standardów. Takie wprowadzenie ESG do organizowania wydarzenia czy eventu jest doskonałym sposobem na budowanie zaangażowania interesariuszy i promowanie misji firmy. 

W ramach wprowadzania czy podkreślania jakościowego ładu korporacyjnego można np. prowadzić szkolenia, prelekcje, kursy i warsztaty. Jasno pokazywać swoje zaangażowanie w procedury bazujące na transparentności, inkluzywności, równości, poszanowaniu środowiska, etyce, dobrych relacjach społecznych i pracowniczych. Pokazując dbałość o potrzeby i wartości interesariuszy, firma buduje z nimi relacje, zwiększa zaangażowanie, przywiązanie, a co za tym idzie również wartość marki. Wystarczy w czasie organizacji i trwania wydarzenia wdrożyć odpowiednie scenariusze komunikacji, by móc silnie i skutecznie docierać z wybranym przekazem do określonej grupy docelowej. Czy jest to łatwe? Jeśli komunikacja ma być szczera, transparentna i budująca pożądane sprzężenie zwrotne – niekoniecznie. Jednak mamy doświadczenie w kompleksowym podejściu do tematyki ESG i znamy możliwości, jakie daje organizowanie eventów w tym nurcie.

Dążymy do transparentnych działań, mających oparcie w realnych, przeliczalnych korzyściach dla środowiska – ale też Klientów i Partnerów. Mogą oni współpracować z nami w zgodzie ze standardami CSR/ESG, nie narażając się na zarzuty o greenwashing czy działania pozorowane. Dlatego też w ramach współpracy oferujemy również przedstawienie wyliczeń dotyczących śladu węglowego eventu, co pozwala monitorować, redukować i raportować jego wpływ na środowisko.

Zainspiruj się