Eventy a ich zrównoważony rozwój – gdzie jesteśmy i co możemy zrobić?

By BluExperience | 07 lutego 2024 | branżowe

Zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz więcej mówi się o zasadach ESG, (Environmental, Social, Governance – Środowiskowe, Społeczne, Zarządcze). Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) od 1 stycznia 2024 narzuca wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe obowiązek przedstawienia w swoim sprawozdaniu z działalności informacji na temat kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Co to oznacza dla agencji eventowych? Temat w naszej branży jest nowy i niewątpliwie stanowić będzie dla nas wszystkich wyzwanie. Niesie ze sobą również sporo szans, które warto wykorzystać. Artykuł jest tylko zaczątkiem dyskusji i próbą
ustrukturyzowania tego, dlaczego już teraz warto wewnątrz swojej organizacji podjąć temat ESG.

1. Obecność w łańcuchu dostaw i przewaga konkurencyjna

Mimo że dyrektywa nie obejmuje sektora MŚP, to jako partnerzy i dostawcy dużo większych podmiotów rynkowych pośrednio również pod nią podlegamy. Ponieważ duże spółki muszą raportować działalność swoich poddostawców, to agencje eventowe chcące pozostać w łańcuchu dostaw dużego klienta będą musiały raportować im swoje działania. Transparentność działań i rzetelne raportowanie to umiejętności, które stanowić
mogą o znacznej przewadze konkurencyjnej względem agencji, które się tego nie podejmą.

2. Dostęp do dotacji finansowych i innowacyjność

Stosowanie zasad ESG w organizacji może otworzyć drzwi do uzyskania dotacji finansowych z różnych programów unijnych oraz krajowych, które wspierają działania proekologiczne i społecznie odpowiedzialne. Inwestorzy coraz częściej kierują też swoje fundusze w stronę firm, które wykazują zobowiązanie do zasad ESG.
ESG stwarza szanse na innowacje w zakresie zrównoważonych technologii i praktyk. Polskie firmy eventowe mogą wykorzystać ten trend do rozwoju nowych usług, które będą odpowiadały na rosnące wymagania ekologiczne i społeczne.

3. Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw

Wprowadzenie zasad ESG jest również szansą na wspieranie lokalnych społeczności i gospodarki, co jest zgodne z trendami światowymi i może przynieść długoterminowe korzyści zarówno dla firm, jak i dla regionów. Z jednej strony sami możemy wspierać lokalnych dostawców, a także sami możemy stać się takim lokalnym partnerem.

4. Poprawa wizerunku i wiarygodności

Dla agencji eventowych, transparentne raportowanie dotyczące wpływu ich działań na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie może być narzędziem budowania zaufania wśród klientów, partnerów i inwestorów. Poprzez otwarte komunikowanie swoich praktyk i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy mogą demonstrować swoje zaangażowanie i odpowiedzialność. Współcześni konsumenci i klienci biznesowi coraz częściej poszukują firm, które nie tylko oferują wysokiej jakości usługi, ale również działają w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
Zrównoważony rozwój staje się więc nie tylko obowiązkiem, ale także wartością dodaną, którą firmy mogą wykorzystać w komunikacji marketingowej.

5. Etyczny wymiar pracy

Warto postępować zgodnie z zasadami ESG bo to jest po prostu etyczne i odpowiedzialne względem nas samych i naszego otoczenia. To wartość sama w sobie, niezależnie od korzyści biznesowych czy prawnych.

Podsumowanie

Dla branży, która opiera się na tworzeniu doświadczeń i spotkań, działanie zgodnie z zasadami ESG stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę na innowacyjne podejścia, które mogą przynieść długotrwałe korzyści zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa. Znajomość i zrozumienie wymogów CSRD staje się niezbędna dla każdej agencji eventowej dążącej do utrzymania konkurencyjności i reputacji w nowym, bardziej świadomym środowiskowo i społecznie świecie biznesu.
Implementacja ESG w branży eventowej to nie tylko szanse, ale liczne wyzwania związane m.in. z brakiem jasnych standardów, potrzebą dostosowania do zmieniających się przepisów, inwestycji finansowych, edukacji zarówno pracowników, jak i klientów. Temat jest o tyle złożony, że żeby go w pełni zrozumieć i móc nim sprawnie zarządzać, to niewątpliwie potrzebny jest networking i wzajemne uczenie się najlepszych praktyki. Bardzo dużą inspiracją są spotkania branży MICE. Wiele pożytecznych pomysłów i metod znaleźć można w raportach międzynarodowych stowarzyszeń.