Komunikacja działań ESG w firmie, czyli sposób na skuteczny program ESG

BY BLUEXPERIENCE | 29 MARCA 2024 | BRANŻOWE

Coraz więcej firm zaczyna zwracać uwagę na aspekty ekologiczne w swojej działalności. Przedsiębiorstwa, które wpisują zasady zrównoważonego rozwoju w strategię funkcjonowania, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie i troszczące się o środowisko naturalne. Firmy dbające o wizerunek „przyjaznych środowisku” cieszą się też większym uznaniem ze strony klientów i inwestorów, co tym bardziej motywuje je do kontynuowania działań w obszarze ESG. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii komunikowania informacji o ESG w polskich przedsiębiorstwach.

Czym jest ESG i jaki ma wpływ na przedsiębiorstwo?

ESG to skrót od słów z języka angielskiego: Environmental, Social i Corporate Governance. Na język polski możemy to przetłumaczyć, jako: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Te trzy ważne elementy stanowią swego rodzaju fundament decyzji biznesowych, na których każda nowoczesna firma powinna opierać swoje działania, konsekwentnie dążąc do etycznego i skutecznego zarządzania, niekoniecznie z uwarunkowaniem jedynie na generowanie zysków finansowych.

Dobre praktyki w obszarze ESG pozwalają m.in. na ciągły rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zwiększanie jego konkurencyjności i przewagi rynkowej. Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, tzn. z poszanowaniem środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, podejmowanie właściwych decyzji oraz dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Koncepcja ESG staje się dziś filarem strategii biznesowej, stanowiąc konieczny aspekt długoterminowego sukcesu.

Jak transparentnie i uczciwie komunikować strategię ESG?

O ile implementacja zasad z obszaru ESG jest obecnie po prostu dobrze postrzegana, tak wkrótce może stać się koniecznością ze względu na zmieniające się przepisy. Oprócz opracowania i wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju kluczowe jest właściwe przekazanie tych zasad pracownikom i parterom biznesowym. Sukces marki zależy od przemyślanej, długofalowej koncepcji komunikacji ESG, która jest spójna z działaniami podejmowanymi przez firmę. W związku z tym w trakcie przygotowywania strategii istotne jest uwzględnienie planu komunikacji, który obejmować będzie zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną wymianę informacji. W procesie tym ważna jest komunikacja dwustronna, która pozwala na zrozumienie potrzeb odbiorców. Istotne jest rozpoznanie problemów, z którymi boryka się każda z grup.

Komunikacja ESG musi być również zgodna z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Powinny one zostać bardzo dokładnie przeanalizowane i obejmować szczegółowy przegląd łańcucha dostaw, eliminując negatywne skutki działalności, np. sprawdzając, czy nasi dostawcy stosują etyczne zachowania wobec pracowników i czy surowce pochodzą z godnych zaufania źródeł.

Ważnym aspektem budowania strategii ESG jest ustalenie tematu przewodniego, który będzie stanowił podstawę naszej komunikacji. Powinien to być obszar, w którym firma jest wiarygodna i uznawana za eksperta. Rozpoczynając komunikację, musimy zadbać o to, by była regularna i dotyczyła kolejnych projektów, zmian i ich wpływu na konsumentów, środowisko i organizację. Ważne jest również, abyśmy aktywnie słuchali opinii naszych pracowników oraz ekspertów i byli gotowi na konstruktywną krytykę, odpowiadając na nią merytorycznie lub dostosowując naszą strategię do zmieniających się wymagań otoczenia. Szybka adaptacja do zmieniającego się świata dodatkowo potwierdza siłę naszej organizacji.

Jest jeszcze jeden aspekt, na który należy zwrócić uwagę w kontekście komunikowania działań ESG: uczciwość. Należy komunikować wyłącznie działania, co do których mamy 100% pewności, że zostaną podjęte. Klienci i kontrahenci wybaczają markom, że nie są idealne. Nie wybaczają natomiast składania obietnic bez pokrycia. Przejrzysta, szczera i jasna komunikacja jest najważniejszym elementem budowania zaufania i wiarygodności naszego przedsiębiorstwa w oczach klientów, partnerów biznesowych oraz społeczności.