Poland Business Run 2023

Fundacja Poland Business Run

 

Podobnie jak w ubiegłych edycjach, nie tylko byliśmy odpowiedzialni za produkcję biegu, ale też czynnie w nim wzięliśmy w nim udział! Wydarzenie realizowaliśmy w konsorcjum z Agencja Komunikacji ŻYCIE. i odpowiedzialni byliśmy za budowę infrastruktury biegu dla aż 9000 biegaczy! Odpowiadaliśmy również za zaplecze techniczne całego dnia, a kto był szybszy, ten zdążył złapać dla siebie łąckie jabłko z naszej Blu Owocodajni.