THT Conference 2021

THT POLAND /  2021

Unikalny w skali światowej projekt zrzeszający światowej klasy specjalistów; będący okazją do wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych i prezentacji najnowszych doniesień naukowych i osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.  650 uczestników z 42 krajów, 110 prelegentów; 27 000 odsłon platformy online.