Wszystko o ESG – co to jest, kogo dotyczy i jak wpływa na zarządzanie firmą

By BluExperience | 12 maja 2024 | ESG

Wszystko o ESG – co to jest, kogo dotyczy i jak wpływa na zarządzanie firmą

W XXI wieku przedsiębiorstwa stają przed wieloma wyzwaniami. W kontekście globalnych trendów oraz rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa kluczowym elementem strategii biznesowej staje się kwestia ESG. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest ESG, dlaczego jest ważne oraz w jaki sposób wpływa na zarządzanie firmą.

Czym jest ESG? Definicja

ESG to skrót od słów Environment (środowisko), Social responsibility (społeczna odpowiedzialność) i Governance (ład korporacyjny). Termin ten oznacza trzy główne obszary, na które powinny zwracać uwagę firmy, organizacje i inwestorzy, aby działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem szeroko rozumianego interesu poszczególnych interesariuszy. Koncepcja ESG nie jest całkowicie nowa. Stanowi ona rozwinięcie działań z zakresu CRS, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Czy warto wdrożyć strategię ESG w firmie?

Coraz więcej firm dostrzega potencjalne korzyści płynące z raportowania ESG. To nie tylko konieczność zmian na poziomie prawnym, ale również klucz do zrównoważonego rozwoju, który umożliwia przetrwanie na konkurencyjnym rynku. Dostosowanie się do nowych reguł wymaga od inwestorów rozszerzenia spojrzenia na biznes, uwzględniając nie tylko tradycyjne wskaźniki finansowe, ale także szereg parametrów, które są oceniane pod kątem wpływu na środowisko naturalne i społeczne.

Polityka ESG koncentruje się na monitorowaniu wpływu na przyrodę, promowaniu etycznych praktyk biznesowych oraz zapewnieniu skutecznego zarządzania ryzykiem klimatycznym. Zwracając szczególną uwagę na środowisko, ład korporacyjny i społeczną odpowiedzialność, przedsiębiorstwa odpowiadają na współczesne wyzwania, dostarczając wysokiej jakości produktów i usług w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez implementację zasad ESG, firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, co prowadzi do budowania lepszych relacji.

 

Zrównoważony rozwój i ESG – co to jest i co oznacza w praktyce?

 

Próbując wyjaśnić, co to jest ESG, najlepiej posłużyć się przykładami. Przedsiębiorstwa, które chcą być postrzegane jako społecznie odpowiedzialne i dbające o przyrodę, powinny opracować formalną politykę ESG, ustalić odpowiednie procedury, a następnie konsekwentnie je realizować. Strategia ukierunkowana na realizację postulatów zrównoważonego rozwoju może obejmować choćby następujące obszary:

 • emisja gazów cieplarnianych,
 • ślad węglowy,
 • zużycie energii – zwłaszcza pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych,
 • odpady niebezpieczne,
 • gospodarka wodna – emisje do wody.

Drugim z elementów strategii ESG są zagadnienia społeczne. Firmy, które chcą inwestować w zrównoważone praktyki, powinny stawiać na:

 • wspieranie różnorodności,
 • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn,
 • dążenie do zapewnienia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym,
 • przestrzeganie praw pracowniczych,
 • wdrażanie rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych pracowników.

Ostatni, trzecim filarem ESG jest ład korporacyjny. W ramach tego obszaru firma powinna skupić się na takich kwestiach, jak:

 • przejrzystość podatkowa,
 • działania mające na celu zapobieganie korupcji, łapówkarstwu i wszelkim formom wymuszeń,
 • struktura zarządu,
 • wynagrodzenia dla kierownictwa oraz kluczowych pracowników,
 • poszanowanie praw akcjonariuszy.

 

Polityka ESG – jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki?

 

Kompleksowa strategia zrównoważonego rozwoju ma obecnie coraz większy wpływ na wizerunek firmy. Przedsiębiorstwa, które starają się podejmować swoje decyzje uwzględniając wpływ na środowisko naturalne i społeczne budują pozytywny obraz w oczach pracowników i pracowniczek oraz zyskują zaufanie interesariuszy. W konsekwencji przekłada się to na wzrost efektywności pracy i poprawę wyników. Reasumując, przedsiębiorstwa, które angażują się w te obszary i efektywnie wdrażają inicjatywy ESG, mogą w przyszłości zyskać przewagę konkurencyjną. 

A my w tym pomożemy. Organizowane przez nas warsztaty i konferencje to przecież doskonała okazja, aby poinformować interesariuszy o prowadzonych działaniach CSR/ESG. Zarówno Waszych pracowników, jak i partnerów biznesowych, klientów czy środki masowego przekazu. Wykorzystajcie tę okazję, by budować wizerunek biznesu społecznie odpowiedzianego. Przypomnijmy, że i nasze wydarzenia są organizowane z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że Wasz przekaz jeszcze bardziej autentyczny.