Nowe trendy w organizacji spotkań i wydarzeń na rok 2023, czyli dokąd zmierza branża eventowa

Na przestrzeni lat możemy zauważyć, że branża eventowa uległa licznym zmianom. Rok 2023 jest kolejnym, który przyniósł wiele nowości, jednocześnie stanowiąc kontynuację kierunków rozwojowych z lat poprzednich. Postanowiliśmy zebrać w tym miejscu najważniejsze prognozy dla sektora organizacji spotkań i wydarzeń na najbliższe miesiące oraz wysnuć wnioski na przyszłość.

Wielki powrót wydarzeń stacjonarnych

Zdaniem specjalistów ds. organizacji imprez i wydarzeń kluczową rolę w przemyśle eventowym w 2023 roku będą odgrywać wydarzenia stacjonarne. Eventy na żywo wróciły na pełnych obrotach, co cieszy. Powodem do optymizmu jest przede wszystkim to, że ludzie chcą brać udział w takich spotkaniach i są skłonni ponieść koszty dojazdu i powrotu. Należy mieć jednak świadomość, że choć powrót do wydarzeń stacjonarnych odbywa się szybciej i na większą skalę niż oczekiwano, sytuacja ustabilizuje się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Niemniej nastroje wśród ekspertów zajmujących się takimi przedsięwzięciami są pozytywne.

Hybrydowość i możliwości technologiczne a bezpieczeństwo w sieci

Technologie cyfrowe od kilku lat są nieodłącznym elementem krajobrazu współczesnego świata. Postępująca i coraz powszechniejsza digitalizacja dotarła już do niemal każdej dziedziny życia, wywierając istotny wpływ na gospodarkę. Pomimo stopniowego powrotu do stacjonarnego trybu eventów wydarzenia online oraz hybrydowe wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród uczestników. W 2023 roku rynek organizacji eventów wirtualnych i hybrydowych na pewno nie zwolni tempa. Zmieniające się realia pokazały, że technologia może zaoferować ciekawe możliwości tworzenia projektów digitalowych, które mogą być równie ekscytujące jak te prowadzone na żywo. Z drugiej strony pojawiły się pewne wyzwania. W kontekście planowania spotkań online nie sposób nie wspomnieć o bezpieczeństwie. Dlatego tak ważnym elementem wszystkich takich doświadczeń powinno być zachowanie ostrożności na każdym etapie przygotowania eventu – tak, aby uniknąć pułapek zastawionych przez cyberprzestępców. Dostępne na chwilę obecną rozwiązania oferują twórcom wiele potężnych możliwości w zakresie tworzenia różnorodnych, angażujących i jednocześnie bezpiecznych spotkań w sieci.

Wyzwania związane z ekologią

Jednymi z najważniejszych trendów w niemal każdej branży są ekologia oraz społeczna odpowiedzialność w biznesie. Takie zagadnienia na pewno będą miały wpływ na przemysł eventowy. W 2023 roku jeszcze więcej będziemy mówić o wartościach i odpowiedzialności w kontekście organizacji wydarzeń. Kluczowe będzie zwrócenie uwagi na wpływ konkretnych działań eventowych na środowisko naturalne. Kształtowanie świadomości ekologicznej będzie już nie tylko „przyjemnością”, a podstawowym obowiązkiem każdego z nas. Organizatorzy wydarzeń mogą odegrać bardzo istotną rolę w walce o lepszy klimat. Ich zadaniem będzie minimalizowanie negatywnego wpływu podróży i spotkań na środowisko.

Różnorodność, równość i integracja

Rok 2023 będzie dla branży eventowej czasem wyzwań związanych z budowaniem społeczności, w której każdy uczestnik może poczuć się ważny. Organizatorzy w sposób odpowiedzialny muszą podejść do organizacji wielokulturowych spotkań, szanując i doceniając różnorodność otoczenia. Jednocześnie twórcy eventów muszą zagwarantować równy dostęp dla wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, status, wyzwanie, korzenie kulturowe czy stopień sprawności. Czynnikiem sukcesu stało się skupienie na potrzebach uczestników wydarzeń, którzy poszukują autentyczności, komunikacji i budowania relacji. Zaspokojenie takich potrzeb może nastąpić tylko poprzez uważne słuchanie odbiorców, analizę oraz ulepszanie programów. Można przypuszczać, że jeśli weźmie się pod uwagę skoordynowane wysiłki twórców projektów eventowych, przyszłe wydarzenia staną się bardziej integracyjne i dostępne dla wszystkich. Rok 2023 zapowiada się pod tym względem obiecująco.